CENNIK

Cena wynajęcia Apartamentu Mickiewicza w Koszalinie
niezależnie od terminu i sezonu wynosi 300zł za dobę.

Cena wynajęcia Apartamentu Loft16 w Koszalinie
niezależnie od terminu i sezonu wynosi 400zł za dobę.

Cena wynajęcia apartamentu w Darłowie
zależnie od terminu i sezonu wynosi 350-450zł za dobę.


Wyjątkiem od tej reguły są jednak specjalne ceny z akcji promocyjnych, o których informujemy na naszym profilu facebookowym diskpart 다운로드.


Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!

Chcemy zapewnić Państwu komfortowy pobyt w apartamentach w ramach jednej, klarownej opłaty.

REGULAMIN

1 모던패밀리 시즌10 다운로드.

Apartament może być wynajęty jedynie osobie (lub osobom) pełnoletniej, za okazaniem i wpisaniem do umowy danych z dowodu osobistego lub paszportu.

2.

Wynajem następuje po podpisaniu umowy z jedną lub kilkoma osobami – najemcami. Osoby wpisane do umowy zobowiązują się przestrzegać niniejszy regulamin i stają się odpowiedzialne za wynajęte mienie oraz inne osoby korzystające z apartamentu, nie widniejące na umowie (np Download foreign albums. dzieci).

3.

Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji apartamentu i zapłatę na rachunek Ataner Apartamenty zaliczki, na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu korzystania przez najemcę z lokalu.

4.

Najemca może odstąpić od umowy poprzez telefoniczne lub e-mailowe odwołanie dokonanej rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji 7 dni przed terminem będącym początkiem najmu, uiszczona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni  – zaliczka nie podlega zwrotowi 스트롱홀드 크루세이더.

5.

Opłatę za pobyt reguluje gość/najemca osobiście w dniu przyjazdu/rozpoczęcia wynajmu, z góry, za cały pobyt, po podpisaniu umowy. Jedyną akceptowaną formą zapłaty jest gotówka.

6.

Doba apartamentowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00. Istnieje możliwość zmiany tych godzin, po uprzednim uzgodnieniu z obsługą apartamentów.

7.

Apartament może być wynajęty, dla maksymalnie 4 osób 3d max 키젠 다운로드.

8.

Cisza nocna w budynkach w których znajdują się apartamenty obowiązuje od 22.00 do 06.00.

9.

Najemca ma prawo przyjmować swoich gości, ale nie mogą oni przebywać w apartamencie ani nocować w nim w godzinach ciszy nocnej.

10.

Wszelkie usterki lub braki należy zgłaszać w dniu rozpoczęcia wynajmu, brak zgłoszenia oznacza przyjęcie apartamentu bez usterek i braków Download Samsung All Share.

11.

Obsługa apartamentu za powstałe zniszczenia lub zagubienie kluczy, lub pilota do bramy garażowej, ma prawo obciążyć gościa według szacunkowej wyceny lub faktury otrzymanej od firmy naprawiającej usterki. W tym drugim przypadku zostanie sporządzony protokół zniszczenia, podpisany przez obie strony i będzie on podstawą do naprawy szkody i jej rozliczenia.

12.

Wszystkich sprzętów dostępnych w apartamencie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z dostępnymi instrukcjami obsługi Mzk latest.

13.

Nie wolno używać własnych urządzeń elektrycznych tj.: grzałki, piecyki, żelazka itp.

14.

Śmieci należy gromadzić w dostępnych w apartamencie workach i sukcesywnie, w razie potrzeby, wyrzucać do pojemnika „odpadki zmieszane”, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, do którego klucz został wydany wraz z kluczami do apartamentu.

15.

Ataner Apartamenty nie odpowiada ze rzeczy osobiste oraz wartościowe gości, pozostawione w apartamencie Download The Submersible.

16.

Najemca będzie mógł nieodpłatnie korzystać z miejsca postojowego, dla samochodu osobowego zlokalizowanego w budynku, oznaczonego logo Ataner Apartamenty.

17.

Ataner Apartamenty nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu do apartamentu.

18.

Gościowi nie wolno wynosić żadnych sprzętów czy przedmiotów będących na wyposażeniu apartamentu poza apartament – nie dotyczy to akcesoriów plażowych, dostępnych w apartamentach w nie wyposażonych Download National Gymnastics.

19.

W apartamentach nie wolno palić tytoniu (nie dotyczy balkonu lub tarasu), zażywać środków odurzających ani urządzać hucznych imprez.

20.

Ewentualne następstwa interwencji ochrony budynku lub policji z winy najemcy, są w zakresie jego odpowiedzialności.

21.

Za niestosowanie się do regulaminu, obsługa apartamentów ma prawo skrócić pobyt lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym Download the stock barrel.

Życzymy miłego pobytu!