CENNIK

Cena wynajęcia Apartamentu Mickiewicza w Koszalinie
niezależnie od terminu i sezonu wynosi 300zł za dobę.

Cena wynajęcia Apartamentu Loft16 w Koszalinie
niezależnie od terminu i sezonu wynosi 400zł za dobę.

Cena wynajęcia apartamentu w Darłowie
zależnie od terminu i sezonu wynosi 350-450zł za dobę.


Wyjątkiem od tej reguły są jednak specjalne ceny z akcji promocyjnych, o których informujemy na naszym profilu facebookowym.


Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!

Chcemy zapewnić Państwu komfortowy pobyt w apartamentach w ramach jednej, klarownej opłaty.

REGULAMIN

1.

Apartament może być wynajęty jedynie osobie (lub osobom) pełnoletniej, za okazaniem i wpisaniem do umowy danych z dowodu osobistego lub paszportu.

2.

Wynajem następuje po podpisaniu umowy z jedną lub kilkoma osobami – najemcami. Osoby wpisane do umowy zobowiązują się przestrzegać niniejszy regulamin i stają się odpowiedzialne za wynajęte mienie oraz inne osoby korzystające z apartamentu, nie widniejące na umowie (np. dzieci).

3.

Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji apartamentu i zapłatę na rachunek Ataner Apartamenty zaliczki, na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu korzystania przez najemcę z lokalu.

4.

Najemca może odstąpić od umowy poprzez telefoniczne lub e-mailowe odwołanie dokonanej rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji 7 dni przed terminem będącym początkiem najmu, uiszczona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni  – zaliczka nie podlega zwrotowi.

5.

Opłatę za pobyt reguluje gość/najemca osobiście w dniu przyjazdu/rozpoczęcia wynajmu, z góry, za cały pobyt, po podpisaniu umowy. Jedyną akceptowaną formą zapłaty jest gotówka.

6.

Doba apartamentowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00. Istnieje możliwość zmiany tych godzin, po uprzednim uzgodnieniu z obsługą apartamentów.

7.

Apartament może być wynajęty, dla maksymalnie 4 osób.

8.

Cisza nocna w budynkach w których znajdują się apartamenty obowiązuje od 22.00 do 06.00.

9.

Najemca ma prawo przyjmować swoich gości, ale nie mogą oni przebywać w apartamencie ani nocować w nim w godzinach ciszy nocnej.

10.

Wszelkie usterki lub braki należy zgłaszać w dniu rozpoczęcia wynajmu, brak zgłoszenia oznacza przyjęcie apartamentu bez usterek i braków.

11.

Obsługa apartamentu za powstałe zniszczenia lub zagubienie kluczy, lub pilota do bramy garażowej, ma prawo obciążyć gościa według szacunkowej wyceny lub faktury otrzymanej od firmy naprawiającej usterki. W tym drugim przypadku zostanie sporządzony protokół zniszczenia, podpisany przez obie strony i będzie on podstawą do naprawy szkody i jej rozliczenia.

12.

Wszystkich sprzętów dostępnych w apartamencie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z dostępnymi instrukcjami obsługi.

13.

Nie wolno używać własnych urządzeń elektrycznych tj.: grzałki, piecyki, żelazka itp.

14.

Śmieci należy gromadzić w dostępnych w apartamencie workach i sukcesywnie, w razie potrzeby, wyrzucać do pojemnika „odpadki zmieszane”, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, do którego klucz został wydany wraz z kluczami do apartamentu.

15.

Ataner Apartamenty nie odpowiada ze rzeczy osobiste oraz wartościowe gości, pozostawione w apartamencie.

16.

Najemca będzie mógł nieodpłatnie korzystać z miejsca postojowego, dla samochodu osobowego zlokalizowanego w budynku, oznaczonego logo Ataner Apartamenty.

17.

Ataner Apartamenty nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu do apartamentu.

18.

Gościowi nie wolno wynosić żadnych sprzętów czy przedmiotów będących na wyposażeniu apartamentu poza apartament – nie dotyczy to akcesoriów plażowych, dostępnych w apartamentach w nie wyposażonych.

19.

W apartamentach nie wolno palić tytoniu (nie dotyczy balkonu lub tarasu), zażywać środków odurzających ani urządzać hucznych imprez.

20.

Ewentualne następstwa interwencji ochrony budynku lub policji z winy najemcy, są w zakresie jego odpowiedzialności.

21.

Za niestosowanie się do regulaminu, obsługa apartamentów ma prawo skrócić pobyt lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Życzymy miłego pobytu!